Terug naar blog

Home / Mensen en Bedrijvigheid / HaagseHavens bedrijvigheid van nu en toen 69

Restanten van de oude bedrijvigheid in en rond Binckhorsthaven, Laak- en Petroleumhaven en de Visserijhaven van Scheveningen